Có nên chọn nhà hàng có phòng riêng tổ chức sinh nhật?