Vẹm NEW ZEALAND -“Vật báu” biển cả của ẩm thực Tây Âu